slide-1
slide-2

HYBRID

420

black

HYBRID 420 black

מומלץ להתקין את הפנלים עם צריכת אנרגיה גבוהה יותר בחדרים בינוניים. ניתן להתקין דגם זה באופן אופקי מתחת לאדני חלונות נמוכים. האפשרות הטובה ביותר היא שילוב של שני פנלים מאותו גודל.

Operating principle

פנל ה-HYBRID הקרמי משלב שני סוגי חימום -

אינפרא-אדום והולכת חום (קונבקציה). כתוצאה מכך ניתן להשיג את תנאי הסביבה האידיאליים - חימום מהיר של האוויר וחימום עצמים בחדר.

הפנל, המתחמם לטמפרטורה של 65°C-70°C, הוא מקור לחימום באמצעות גלי אינפרא-אדום הפועל בטווח גל ארוך של 7-14 μm.

תהליך חימום באמצעות הולכת חום (קונבקציה) נוצר בין הקיר והפנל,

כשצדו האחורי של הפנל הוא זה שמתחמם לטמפרטורה של 80°C-85°C. דרגה גבוהה של יעילות תרמית מפחיתה את עלויות החימום בצורה ניכרת.

בזכות השימוש בפנלי חימום הצורכים מעט אנרגיה מתקבל חימום יעיל ואחיד של החדר,

כשהפנלים מותקנים באזורים בחדר שבהם ישנו איבוד חום מקסימלי.

על ידי חימום החדר באמצעות מערכת HYBRID

ניתן לפזר את מקורות החום בצורה חכמה, כדי להימנע

מאזורים קרים מאוד או חמים מאוד.

Construction

W 420
45X90X1.4 ס"מ
black